👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-05-16 14:33 i Årstadskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 1 Teknik Matematik
Du ska få bekanta dig med programmering och roboten Blue-Bot.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att väcka intresse och nyfikenhet för programmering och problemlösning.

Bedömning - vad och hur

Du ska klara att programmera Blue-Bot, roboten, och Bee-Bot på iPad.

Du ska både kunna göra en programmering, och följa en given programmering.

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss att göra en instruktion, algoritm, från början till slut.

Vi använder "pil-kort" för att forma en bana.

Vi gör banor åt varandra med hjälp av ett Othello-spel.

Vi tränar på iPad.

Vi använder roboten Blue-Bot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3