👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2018-05-16 14:49 i Aspenässkolan Lerum
Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas forntiden - jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas forntiden - jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Mål för eleverna

Du kommer få möjlighet att lära dig att:
-kunna placera jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
-kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen under olika tidsåldrar.
-kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
-utveckla din förmåga att läsa enkla faktatexter.
-utveckla din förmåga att skriva enkla faktatexter med tydligt innehåll.

Undervisningen

Vi kommer att:
* läsa olika faktatexter som hör till forntiden, samt skriva texter om de olika tidsåldrarna.
* samtala, beskriva och jämföra hur människorna hade det under de olika tidsåldrarna.
* se på film om forntiden.
* besöka forntidsbyn Ekehagen.
* ha bilduppgifter som passar till detta arbetsområde.
* lära oss om vad människor på forntiden trodde på.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.
 • Tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • Läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.
 • Jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna.
 • Reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3