👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likheter och skillnader mellan språk

Skapad 2018-05-16 16:31 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Modersmål Svenska som andraspråk
Vi ska nu göra en uppgift som du kommer att skriva både på svenska och på ditt modersmål (somaliska och arabiska). Den kommer också att bedömas i båda ämnena. (För de som inte läser modersmål kommer uppgiften enbart att bedömas i svenska).

Innehåll

Du ska översätta en kortare skönlitterär text (ca 10-15 rader) från ditt modersmål till svenska och sedan jämföra språket i de båda versionerna.

 

Arbetsgång:

 

 1. Välj en skönlitterär text på ditt modersmål. Gärna en text som du känner igen, kanske något som du har läst som barn. Texten ska vara skriven i original på ditt modersmål.

 2. Översätt texten till svenska.

 3. Sök information om ditt språk jämfört med svenskan.

 4. Skriv en utredande text utifrån nedanstående frågor. Skriv texten både på svenska och på ditt modersmål.
Frågor att arbeta med:

 

 • Vilka skillnader och likheter mellan språken kan du hitta?

 • Hur ser ordföljden ut i de respektive språken?

 • Använder man samma former på orden (verb, adjektiv)?

 • Använder man artiklar på samma sätt i de båda språken?

 • Hur ser interpunktionen ut?

 • Kan alla ord översättas direkt?

 • Finns det idiom, metaforer, liknelser som är svåra att översätta?

 • Hur skiljer uttalet?

 • Finns det något mer spännande som du har upptäckt när du översatt din saga?

Uppgifter

 • Utredande text om jämförelse av språk

Matriser

Ml SvA
Likheter och skillnader mellan språk

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Skriva texter
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Når ej kunskapskravet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Svenska språket - varianter, likheter och skillnader
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Modersmål

F
E
C
A
Skriva texter
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar och berättarstruktur
Når ej kunskapskravet.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Når ej kunskapskravet.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål och svenska
Når ej kunskapskravet.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.