👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för svenska år 3

Skapad 2018-05-16 17:06 i Hosjöskolan Falun
Svenska år 3
Grundskola 3 Svenska
Språket är grunden för allt lärande. Skolan ska stimulera eleverna att utveckla och använda sitt språk på många olika sätt.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Läsa:

 • Du kommer att träna på att läsa olika slags texter.

 • Du kommer att träna på att öka din läshastighet.

 • Du kommer att träna på att utveckla din läsförståelse.

Skriva:

 • Du kommer att träna på att skriva versaler och gemener.

 • Du kommer fortsätta att träna på hur man skriver en mening med stor bokstav, mellanrum och punkt.

 • Du kommer att träna på att skriva sagor med en inledning, ett händelseförlopp och ett avslut.

 • Du kommer fortsätta träna på att skriva berättande texter med inledning, handling och avslutning och olika typer av texter.
 • Du kommer att få skriva både på datorer och med penna.Tala, lyssna och samtala:

 • Du kommer att träna på att prata och redovisa inför andra  tex en kompis eller hela gruppen.

 • Du kommer att träna på att lyssna på andra.

 • Du kommer att träna på att samtala, framföra egna åsikter och lyssna på andras.

 • Du kommer att lära dig om några svenska barnboksförfattare och deras verk.


Informationssökning och källkritik

 • Du kommer att träna på hur du söker information i faktaböcker och på internet. 

 

 • Du kommer att få träna på att vara kritisk till olika källor.

Så här ska vi arbeta:

 

Vi läser, diskuterar och redovisar i helklass och i mindre grupper.

Vi samtalar om vardagliga händelser och skriver om helgen / veckan. 

Vi läser och skriver olika typer av texter.

 

 

Detta kommer att bedömas:

Din läsförståelse genom skriftliga och muntliga kontrollfrågor av läsläxor och andra texter.

Din förmåga att skriva olika typer av enkla texter med läslig handstil och med dator.

Din förmåga att använda punkt och stor bokstav samt stava ord du ofta använder rätt.

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.

Din förmåga att lyssna på andra som berättar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3