👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde- Likabehandlingsplanen

Skapad 2018-05-16 19:23 i Föräldrakooperativet Gåvan i Mörsil Åre
Förskola
Vi har påbörjat en process med målet att göra likabehandlingsplanen verklig för barnen. Vi fortsätter med våra morgonmöten som vi fyller med aktiviteter som främjar respekt, socialt samspel, trygghet och omtanke.

Innehåll

 

Vi har börjat rita känslor med syftet att alla har rätt till sina egna känslor, och haft massage där vi respekterat och tar hans om varandra. Vi har även gjort en kartläggning över förskolans miljöer både inomhus och utomhus där barnen har fått berätta om de tex finns platser där de känner obehag eller om det är något de tycker skulle finnas på förskolan som inte finns. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016