👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-05-16 20:38 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Yrken, samhällsfunktioner och verksamheter i närområdet.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Har du tänkt på vad många olika yrken det finns? Vad gör man inom olika yrken? Vilka funktioner är viktiga i samhället? Genom att fråga och söka information på många olika sätt lär vi oss mer om de yrken som finns i vår närhet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika yrken är viktiga för samhället och individen. Den syftar också till att belysa traditionella mönster i samhället, som t.ex kvinnoyrken och mansyrken och ge eleverna möjlighet att diskutera och pröva sina åsikter i möten med andra uppfattningar.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka information genom intervjuer och möta begrepp som har med arbetsområdet att göra.

Konkreta mål

Mål med arbetet är att:

- lära sig mer om olika yrken och verksamheter som finns i din närhet, i din familj eller nära där du bor.

- att känna till några olika yrken som är viktiga för samhället och varför, t.ex polis, brandkår, sjukvård, skola, avfallshantering m.m

- att söka information genom intervjuer

- och att berätta om det så att innehållet blir tydligt och relevant

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om vad de olika yrkena innebär genom att samtala och diskutera, titta på film och göra intervjuer.

Vi tränar på att redovisa våra intervjuer på ett intressant och tydligt sätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- att du kan ge exempel på några olika yrken och verksamheter i din närhet.

- att du kan ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner och varför de är viktiga.

- att du kan söka information genom intervjuer och att du kan berätta om det så att innehållet tydligt framgår.