👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6 2018

Skapad 2018-05-17 06:51 i Almåsskolan Mölndals Stad
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2017/18 genomförs de nationella proven i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov, varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga delprovet A genomfördes v. 45-50 2017 i grupper om tre-fyra elever.

Delprov B och C genomfördes 10 april 2018. 

Delprov D och E genomfördes 12 april 2018.

 

I provet ges ett provbetyg. Provbetyg ges endast då samtliga delprov genomförts och för provet som helhet. Det finns krav på både kvalitet (E-, C- och A-poäng) och bredd (totalpoäng) för ett visst provbetyg. Däremot anges inte krav på ett visst antal poäng per förmåga. Det beror på att provet genomförs under en begränsad tid och med ett begränsat omfång.

 

Maxpoäng

Detta prov kan ge maximalt 121 poäng fördelade på 58 E-poäng, 41 C-poäng och 22 A-poäng.

 

Resultat på provet i relation till terminsbetyget

De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättningen tillsammans med det övriga underlag som läraren har samlat in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Gränser för provbetyget i matematik i årskurs 6

Provbetyg F
Ej nått kravnivån
Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Nivåkrav
0-36 poäng
Minst 37 poäng
Minst 58 poäng Minst 12 poäng på lägst nivå C
Minst 77 poäng Minst 23 poäng på lägst C nivå
Minst 93 poäng Minst 7 poäng på A nivå
Minst 107 poäng Minst 12 poäng på nivå A