👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd i närområdet.

Skapad 2018-05-17 08:55 i Glömstaskolan Huddinge
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär och svampar kan du plocka i skogen? Vilka djur finns i skogen? Vilken nytta har vi av skogens träd? Vad menas med bytesdjur? Vad är en näringskedja och näringsväv? Vad gör en nedbrytare? Hur kan frön spridas? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen i samband med att vi läser om Sverige och Sveriges natur.
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Genom att ha kunskaper om olika trädsorter byggs en större förståelse gällande samband mellan naturen och samhället.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Syfte

Genom att ha kunskaper om olika trädsorter byggs en större förståelse gällande samband mellan naturen och samhället. 

Förmåga

Genom undervisningen kommer du få förutsättningar för att utveckla;

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. 
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i naturen och samhället. 

Så här visar du att du vad lärt dig. 

Genom att du använder ämnesadekvata begrepp när du diskutera med klasskamrater.

Vid redovisning av ditt arbete om träd ska du kunna förklara

 • skillnader mellan löv-, barr och blandskog.
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten
 • veta om hur frön kan spridas
 • veta som händer med djur och växter i skogen vid olika årstider t.ex. hösten och vintern.

Det här kommer du att göra.

 • Undersöka minst tre olika sorters träd. Dokumentera träden. Läsa fakta om träden. Skapa en presentation på valfritt sätt om träden (keynote, plansch, podcast, blogginlägg). 
 • Läsa olika fakta texter om Sveriges natur. 
 • Titta på filmer. 
 • Göra besök i naturen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
No: tema träd

NO

Resonemang
Du deltar i enkla samtal. Du framför och bemöter åsikter i samtal.

Biologi

Artkännedom
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du känner till enstaka vanligt förekommande växter i närmiljön, och har viss kännedom om deras liv.
Ekologi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du känner till hur en näringskedja är uppbyggd och kan se enkla samband i miljön.