👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Debattartikel

Skapad 2018-05-17 11:48 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta arbete kommer du att få ta del av olika sätt att argumentera, både muntligt och skriftligt. Du ska sedan skriva en egen debattartikel utifrån instruktioner.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Matris debattartikel

Innehåll

Argumenterande text

I en argumenterande text skriver du för att tala för en sak och lägga fram olika skäl. Exempel på sådana texter är krönikor, debattartiklar eller insändare i en tidning. I det här arbetsområdet fokuserar vi på debattartikeln. Du kommer att få skriva en debattartikel där du själv väljer vilket ämne du vill debattera om.

SYFTE

UNDERVISNING

 • Du får ta del av hur man på olika sätt kan debattera, muntligt och i text.
 • Du lär dig hur en debattartikel är uppbyggd.
 • Du tränar på att resonera och argumentera där du övertygar någon med hjälp av argument, bemöter argument och budskap med egna ord, fakta och värderingar.
 • Du skriver en debattartikel utifrån ett valfritt ämne.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma

 • Hur väl din text är anpassad till genren.
 • Hur du tillämpar skrivregler.
 • Hur varierat du kan uttrycka dig.
 • Hur väl du kan framföra dina åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris argumentation - debattartikel

E
C
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en debattartikel.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en debattartikel. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en debattartikel relativt väl, till exempel genom att den har en tes, argument och en avslutande uppmaning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en debattartikel väl, till exempel genom att den har en tes, tydliga argument och en effektiv avslutande uppmaning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsuppbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierade och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.