👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal: Stjärnlösa nätter

Skapad 2018-05-17 12:36 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna ska diskutera romanen Stjärnlösa nätter i grupper utifrån olika frågor.

Innehåll

Diskussionsfrågor

 

Alla elever ska känna sig fria att prata om vad de vill och att inga frågor är dumma eller konstiga. Att arbeta med Stjärnlösa nätter fungerar som en dörröppnare för många olika samtal och diskussioner. Ni ska alltså förbereda utförliga svar till dessa sju frågor där ni uttrycker era egna åsikter. Avslutningvis ska ni diskutera dessa frågor i grupper om fyra. Alla deltagare i gruppen får en fråga var att leda en diskussion kring. Din lärare tilldelar dig en fråga. Uppgiften består alltså av två delar som kommer att bedömas: leda diskussion och delta i diskussion. Var och en har fyra till sju minuter på er att diskutera er fråga.

 

 1. Vad är en kultur? Kan en kultur förändras?
 2. Vem ansvarar för att rykten sprids?
 3. Samkönade äktenskap och HBT-personer, hur vill du vara som förälder?
 4. Hur är en bra man? Hur är en bra kvinna? Skillnader mellan tjejer och killar?
 5. Om du gifter dig med en som familjen väljer, hur kommer du vara som förälder då?
 6. Varför är det så viktigt att tjejer ska vara oskuld? Är blod ett bevis på heder och oskuld? Är mödomshinnan en myt?

 

Genomförande:

 

 1. Presentera din diskussionsfråga.
 2. Börja med att berätta vad du tycker och tänker om den eller ge ordet till någon annan direkt.
 3. Tänk på att fördela ordet så att alla kommer till tals.
 4. Samtalet ska ta minst fyra minuter och maximalt sju minuter. Anna säger till när det har gått fyra och sex minuter så att ni ska hinna avrunda diskussionen.
 5. Diskussionsledaren avslutar med att sammanfatta vad ni har kommit fram till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Leda diskussion
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt avslutar diskussionen inom tiden gör ett försök till sammanfattning av diskussionen använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Delta i diskussion
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang