👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crossfit Åk 4-5

Skapad 2018-05-17 13:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Du kommer under två veckor jobba med en träningsform som heter crossfit där du får jobba med olika redskap och din kropp som vikt för att träna upp dina muskler. Du kommer även prata och resonera om olika sätt att träna och vad man tränar.

Innehåll

Bedömning: Du kommer bli bedömd i de praktiska momenten vi gör på lektionen

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta område V 16-17

Lektionsplanering:
Lektion 1 Crossfit del 1
Lektion 2 Crossfit del 2
Lektion 3 Crossfit del 3
Lektion 4 Crossfit del 4

Arbetssätt och Undervisning:
- Förevisning
- Praktiska moment
- Resonerande samtal


Språkmål: Att kunna specifika ord inom området, samt att kunna resonera utifrån de begrepp du lär dig

Begreppslista

 • Muskeluppbyggnad
 • Triceps
 • Biceps
 • Muskelgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6

Matriser

Idh
Crossfit åk 4-5 Bedömning

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning Åk 4
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Du resonerar på grundläggande sätt kring hur muskler byggs upp och visar till viss del hur man gör.
Du resonerar på utvecklande sätt kring hur muskler byggs upp och visar väl hur man gör.
Du resonerar på väl utvecklande sätt kring hur muskler byggs upp och visar mycket väl hur man gör.
Bedömning Åk5
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Du resonerar på grundläggande sätt kring hur muskler byggs upp och visar till viss del hur man gör.
Du resonerar på utvecklande sätt kring hur muskler byggs upp och visar väl hur man gör.
Du resonerar på väl utvecklande sätt kring hur muskler byggs upp och visar mycket väl hur man gör.