👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle, moral och etik

Skapad 2018-05-17 13:51 i Stordammens skola Uppsala
Ett arbete om etik och moral och några av våra etiska modeller kopplade till några vardagliga dilemman.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du ska under några veckor få lära dig om hur religionen påverkar samhället. Vi kommer också att läsa om några av våra grundläggande etiska modeller och hur de kan kopplas och användas för att förklara hur människor handlar när de ställs inför olika dilemman

Innehåll

TId: 

Vi arbetar med arbetsområdet under vecka 15-21

Material:

Läroboken Religion 7-9 Capensis

Olika övningar med etiska dilemman

Filmer

Konkretisering

 • Du läser om hur kristendomen har påverkat det svenska samhällets utveckling
 • Vi tittar på religionens roll i några aktuella politiska händelser och konflikter i världen
 • Du läser om några nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar
 • Du tränar på att argumentera och resonera kring moraliska dilemman.
 • Du Tränar dig på att använda etiska modeller när du argumenterar och resonerar kring moraliska dilemma. De etiska modellerna är pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.
 • Du resonerar och argumenterar kring olika värderingar utifrån olika etiska modeller
 • Du lär dig att använda etiska begrepp

Undervisning/arbetssätt

Lärarledda genomgångar 

Eget arbete med text och instuderingsfrågor och diskussionsuppgifter

Diskussioner  i mindre och större grupper om olika etiska dilemman

Bedömning

 • Din förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar 
 • Din kunskap om hur religionen kan påverka samhället
 • Din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska dilemman
 • Din förmåga att använda etiska modeller
 • Din förmåga att använda etiska begrepp

Skriftligt prov den 21/5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.