Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Förändringar

Skapad 2018-05-17 14:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Målet med undervisningen:

Du ska:

NO

 • Veta vad lösningar och blandningar är
 • Kunna dela upp lösningar och blandningar t ex genom avdunstning och filtrering.
 • Kunna göra jämförelser mellan olika resultat
 • Kunna dokumentera dina resultat
 • Kunna göra en undersökning utifrån givna instruktioner

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

Undervisning:

Du kommer att få:

 • Arbeta med NTA lådans upplägg och dess tillhörande lektioner
 • Ställa hypoteser, göra olika experiment och observationer.
 • Samtala och diskutera 

 

Viktiga begrepp

 • Lösning
 • Blandning
 • Avdunstning
 • Filtrering

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du:

 • Vet vad lösningar och blandningar är
 • Kan dela upp lösningar och blandningar t ex genom avdunstning och filtrering.
 • Kan göra jämförelser mellan olika resultat
 • Kan dokumentera dina resultat
 • Kan göra en undersökning utifrån givna instruktioner

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din sammanfattande NTA-bok

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - Förändringar

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • NO   3
Du kan med stöd förklara vad en lösning och/eller blandning är på ett enkelt sätt
Du kan förklara vad en lösning och/eller blandning är på ett enkelt sätt
Du kan förklara vad en lösning och/eller blandning är
Lösning och blandning - uppdelning
 • NO   3
Du kan med stöd dela upp en lösning och/eller en blandning på ett enkelt sätt
Du kan dela upp en lösning och/eller en blandning på ett enkelt sätt
Du kan dela upp en lösning och/eller en blandning
Göra jämförelser
 • NO   3
Du kan med stöd göra enkla jämförelser mellan olika resultat
Du kan göra enkla jämförelser mellan olika resultat
Du kan göra jämförelser mellan olika resultat
Dokumentera
 • NO   3
Du kan med stöd dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera ditt arbete
Göra undersökningar
 • NO   3
Du kan med stöd göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner
Du kan göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner
Du kan göra en undersökning utifrån givna instruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: