👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2018-05-17 14:11 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Ett större tema i so och sv om Skåne.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om vårt eget landskap. Du kommer att få lära dig om Skånes olika naturtyper och om vad som kännetecknar Skåne. Du kommer att få lära dig lite om Skånes historia och om Skånes geografi. Du kommer att få lära dig om kartor och geografiska begrepp.

Innehåll

Mål

 • Du ska kunna läsa en enkel karta.
 • Du ska känna till några geografiska begrepp.
 • Du ska lära dig något om Skånes naturtyper.
 • Du ska lära dig Skånes vapen, flagga, landskapsdjur, landskapsblomma.

 

 • Du ska ska kunna en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • Du ska känna till något om Skånes historia.
 • Du ska skriva faktatexter om det du lärt dig.

 

Hur ska du lära dig

titta på film

läsa faktatexter

studiebesök

diskussioner

skriva/ rita

 

Bedömning

Genom att samarbeta med andra i grupp, berätta för mig och klassen, samtala, skriva och rita visar du att du kan:

 • läsa en enkel karta.
 • känner till några geografiska begrepp.
 • lärt dig något om Skånes naturtyper.
 • kan en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • känner till något om Skånes historia.
 • kan skriva faktatexter om det du lärt dig.

I samtal och diskussioner visar du att du har förståelse för:

hur historiska händelser har påverkat utvecklingen i Skåne.

hur Skånes olika naturtyper spelar roll för var de flesta människorna bor.

berätta lite om Skånes sevärdheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3