👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toråsskolan, åk 1

Skapad 2018-05-17 15:11 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1E Toråsskolan
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer arbeta med rörelselekar, redskapsbanor, bollekar och olika samarbetsövningar. Vi övar på att vara uppmärksamma, lyssna på instruktioner samt regler och följa dem.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Centralt innehåll

Arbetssätt

Under läsåret arbetar vi i huvudsak med de motoriska grundformerna för att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika sammanhang.

vi tränar med redskapsbanor och stationer

vi tränar olika spel och lekar

vi tränar också på öga-handmotoriska övningar och med olika bollövningar

 

 

Mål och bedömning

Våra mål är:

att du rör dig allsidigt och tränar de grovmotoriska grundformerna

att du har ökad kunskap om regler

att du deltar utifrån din förmåga i olika spel och lekar

att du har ökad kunskap om Allemansrätten

att du kan samtala om varför det är viktigt att röra på sig

 

Vi bedömer:

hur väl du uppfyller våra mål i idrott i åk1, se ovan.

Bedömningen sker löpande under läsåret.

 

Så här visar du vad du lärt dig:

Genom att vara aktiv på idrottslektionerna.
Vid ett tillfälle kommer du och en klasskamrat få hålla i en uppvärmningslek.
Genom att vara delaktig i arbetet med Allemansrätten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6