👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kusama´s pumpor år 04 med start v.20

Skapad 2018-05-17 15:14 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Bild
Tredimensionell gestaltning med inspiration från Kusama´s arbeten!

Innehåll

Arbetsgång:

-Vi diskuterar gemensamt Kusama´s arbeten. Kolla gärna in hennes arbeten själv också. (Se till exempel moderna museet´s hemsida) https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/yayoi-kusama/.

-Avbilda en pumpa i papier-maché och gips. Lärare beskriver hur gestaltningsprocessen kan gå till.

 -Utifrån vad vi har diskuterat om tex Kusama´s oändlighetstema och arbeten (mönster och färger) skapar du en skiss av hur din pumpa ser ut då den är klar, inkludera en bakgrund/miljö. Att skapa en skiss är ett kort moment, max en lektion. Färgsättning och mönsterbild är fokus i din skiss.

-Måla din pumpa utifrån din skiss.

 

Utvärdering/reflektion/omdöme Kusama´s pumpor

 

Innan du genomför din utvärdering/reflektion läser du igenom en beskrivning av Kusama´s arbete som konstnär ännu en gång. Sök på: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/yayoi-kusama/

Genom att studera avsnittet ”Biografi” och ”Om konstverken” på Moderna museets hemsida uppdaterar du den kunskap du fick om Kusama´s arbeten i början av arbetsområdet, vilket är värdefullt nu då du nu genomför en reflektion.

 

Reflektion:

 

Berätta något om Kusama som du upplever är intressant och som syns i din arbetsprocess./Hur kan en se att ditt elevarbete är inspirerat av Kusamás konstverk?

 

Beskriv din arbetsprocess./Vad har du använt för metod/verktyg/material?

 

Är du nöjd med ditt arbete och isåfall varför? Vad kunde du gjort annorlunda?

 

+Extrauppgift fotografera ditt arbete och bearbeta det digitalt. Bakgrund och förgrund är då av lika stor vikt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kopia av Bild 7-9 Lgr11

>
>
>
KOMMUNICERA
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap med ett enkelt bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt samt med ett välutvecklat bildspråk.
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.