👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - vardagsprat

Skapad 2018-05-18 10:37 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Vardagsprat är en planering som innefattar att kunna ord om dagar, månader, kläder, mat färger mm
Grundsärskola 2 – 6 Engelska
Vi lär oss mer engelska! Genom att följa serien "The Game" lär vi oss nya ord om sport, mat och djur m.m.

Innehåll

Syfte

Att på ett naturligt sätt prata och förstå engelska.

 

Mål

 

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå från serien The Game. Vi tittar på ett avsnitt. Veckan efter arbetar vi med de nya ord vi lärt oss genom att göra olika slags arbetsuppgifter. Vi tränar på att uttala, skriva och förstå de nya orden och meningarna vi lärt oss. 

Bedömning

I bedömningen tittar vi på hur din förståelse utvecklas och hur du samtalar med andra på engelska.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  E 9

Matriser

En
ENGELSKA matris år 1-6

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtal i olika situationer
Du kan i samtal om **något** elevnära ämne **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i samtal om elevnära ämnen uttrycka dig på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i samtal om elevnära ämnen uttrycka dig på ett **väl fungerande** sätt.
Tala
Tal i olika situationer
Du kan i tal om **något** elevnära ämne **medverka** i att uttrycka dig med ord och fraser.
Du kan i tal om elevnära ämnen uttrycker dig med ord och fraser på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i tal om elevnära ämnen uttrycker dig med ord och fraser på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord
Utifrån någon given frågeställning **medverkar** du i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan du på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan du på ett **väl fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Omvärlden
Du **bidrar** till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Du för **enkla** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Du för **välutvecklade** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.