👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankprojektet

Skapad 2018-05-18 10:48 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 Svenska
Alla elever har två och två fått en anka som de ska ta hand om. Först har de fått fylla i ett födelsebevis med namn och födelsedag mm. Sedan har de fått fixa ett bo till sin anka där den kan ha det bra. Fortsättningsvis kommer eleverna bli ankexperter och sedan kommer de få skriva en berättande text där fokus kommer ligga på skrivglädje. Eleverna kommer träna på att fylla ut sina texter med personbeskrivningar och med tydlig arbetsgång få med en berättande texts alla delar. Detta kommer bli ett skrivprojekt som kommer fortsätta resten av terminen.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • I sin berättande texter skriver finns har tydlig inledning, handling och avslutning. (SV)
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (SV)

 

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Ankprojektet på följande sätt:

 • Diskussioner i klassrummet. Både i par och större grupp.
 • Skriva tankekartor.
 • Skapa kring våra ankor. T.ex. skapa ett bo för dem.
 • Skriva enskilt, både för hand och på datorn.

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

I sin berättande texter skriver finns har tydlig inledning, handling och avslutning. (SV)

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (SV)

- Detta bedöms genom elevernas sluttext om sin anka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3