Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-05-18 11:52 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
Under detta arbetsområde ska vi ta en närmare titt på de mänskliga rättigheterna. Vad de innebär, hur det jobbas med dem på olika sätt samt hur de kränks är frågor som ska belysas.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska jobba med de mänskliga rättigheterna. Arbetet innebär att vi ska sättas in i de vad de mänskliga rättigheterna innebär och hur de med olika konventioner förtydligas. Därefter ska vi titta på hur olika organisationer jobbar för de mänskliga rättigheterna. Arbetet avslutas med att vi undersöker hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika platser i världen.

Vi kommer att se på film och klipp, ha genomgångar, värderingsövningar och jobba med arbetsuppgifter både enskilt och i grupp för att utveckla våra kunskaper och förmågor.

Avsnittet kommer avslutas med ett prov som tillsammans med lektionsarbetet kommer utgöra grunden för bedömningen på avsnittet och som kommer att föras in i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9

Matriser

Hi Sh
Mänskliga rättigheter

Insats av elev/skola krävs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Har ämneskunskaper som är
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Beskriver samband som är
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
För resonemang som är
Enkla och till viss del underbyggda.
Utvecklade och relativt väl underbyggda.
Välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda.
För argumentation som är
Till viss del underbyggd
Relativt väl underbyggd
Väl underbyggd
Använder ämnesrelevanta begrepp
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: