👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sommar

Skapad 2018-05-18 12:26 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska Svenska Geografi
Under de resterande veckorna av skolan kommer eleverna att arbeta med temat sommar som är ämnesöverskridande och berör ämnena SO, Sv och Eng. De kommer att få lära sig om landskap i SO, skriva vykort och fokusera på stavning och meningsbyggnad i Svenska samt uttrycka sig både skriftligt och muntligt i engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

Sv En Ge
Tema sommar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Geografi: kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (Sverige)
Eleven har kunskaper om ett landskaps läge och storlek samt kan dessutom berätta om minst 3 andra saker som kännetecknar landskapet på ett kortfattat sätt.
Eleven har kunskaper om ett landskaps läge och storlek samt kan dessutom berätta om minst 4 andra saker som kännetecknar landskapet på ett lite mer detaljerat sätt.
Eleven har kunskaper om ett landskaps läge och storlek samt kan dessutom dessutom berätta om minst 5 andra saker som kännetecknar landskapet på ett detaljerat och utförligt sätt.
Aspekt 2
Svenska: kunna formulera sig och kommunicera i skrift
Eleven kan skriva ett vykort som innehåller de flesta kännetecknen (t.ex. hälsningsfras, brödtext, avslutningsfras, adress, frimärke, bild) för den här textformen. Eleven använder sig till större del av stor bokstav och punkt.
Eleven kan skriva ett vykort som innehåller alla kännetecknen (hälsningsfras, brödtext, avslutningsfras, adress, frimärke, bild) för ett vykort. Eleven använder sig av stor bokstav och punkt samt börjar inte meningar med "och", "så" eller liknande.
Eleven kan skriva ett vykort som innehåller alla kännetecknen (hälsningsfras, brödtext, avslutningsfras, adress, frimärke, bild) för ett vykort och skriver dessutom en brödtext som är detaljerad. Eleven använder sig av stor bokstav och punkt, börjar inte meningar med "och", "så" eller liknande och har därför en korrekt meningsbyggnad. Eleven kan även använda bindeord som eftersom, för att, därför osv.
Aspekt 3
Engelska: kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt kunna använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Eleven kan i muntlig och skriftlig interaktion göra sig förstådd genom korta formulerade meningar. Eleven kan använda sig av en strategi såsom att beskriva ett ord, omformulera sig, gestikulera osv. när språket inte räcker till.
Eleven kan i muntlig och skriftlig interaktion göra sig förstådd genom lite längre formulerade meningar. Eleven kan använda sig av två olika strategier när språket inte räcker till.
Eleven kan i muntlig och skriftlig interaktion göra sig förstådd genom längre korrekt formulerade meningar. Eleven kan använda sig av flera olika strategier när språket inte räcker till.