👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transport

Skapad 2018-05-18 14:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Andning, Blod och Urinorgan
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur några ämnen kommer in i kroppen, hur de transporteras vidare för att bearbetas och till slut lämnar kroppen som avfall.

Innehåll

Några begrepp och modeller vi kommer att arbeta med:

 

cell, cellmembran, cellkärna, mitokondrier, cellplasma, kloroplaster, cellvägg

luft, kväve, syre, koldioxid, cellandningen, fotosyntesen, olika andningssystem, gälar, lungor,

luftstrupe bronker, alveoler, diafragma, mellangärde, stämband, adamsäpple,

hjärta, förmak, kammare, klaffar, artärer, vener, kapillärer, blodtryck, puls

hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodkorn,

blodgrupper, blodgivarschema, antikroppar, antigen, bakterier, virus, allergier,

njurar, urinämne, dödsbegrepp, lymfa

 

hjärtinfarkt, leukemi, 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9