👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 1B, kapitel 12

Skapad 2018-05-19 17:29 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Matematik
I detta kapitel kommer vi att arbeta med: * Problemlösning.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Syftet är:

 • Du ska kunna lösa enkla matematiska problem med hjälp av EPA-metoden(E-tänka själv, eget arbete, P-par/grupparbete, A-alla diskuterar de lösningar som kom fram och kommer tillsammans fram till lösningen).

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
 • Vi kommer att arbeta i matteboken kapitel 12.
 • Vi kommer att diskutera de olika begreppen och "tänka högt".

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du redovisar dina kunskaper genom att var aktiv muntligt på lektioner.

Du redovisar dina kunskaper genom att vara aktiv och utföra arbetsuppgifterna skriftligt.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Koll på matematik 1B, kapitel 12

Samtal vid problemlösning

Du är med och samtalar om hur man kan gå tillväga för att lösa ett matematiskt problem. Du för och följer matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Samtal vid problemlösning
Du är med och samtalar om hur man kan gå tillväga för att lösa ett matematiskt problem. Du för och följer matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är med hjälp påväg att kunna föra enkla resonemang om hur man löser olika matematiska problem vid problemlösning.
Du kan föra enkla resonemang om hur man löser olika matematiska problem vid problemlösning.

Lösning av matematiska problem

Du väljer lämpliga matematiska metoder för att lösa ett problem.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Lösningsmetoder
Du väljer lämpliga matematiska metoder för att lösa ett problem.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är med hjälp påväg att kunna använda olika matematiska begrepp och metoder för att kunna lösa enkla matematiska problem. Du kan med hjälp och stöd utföra enkla praktiska och skriftliga uppgifter.
Du kan använda olika matematiska begrepp och metoder för att kunna lösa enkla matematiska problem. Du kan utföra enkla praktiska och skriftliga uppgifter.