Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3 HT18

Skapad 2018-05-19 19:07 i Skulltorps skola Partille
Lpp för matematikundervisningen i årskurs 3.
Grundskola 3 Matematik
LPP för matematikundervisningen i årskurs 3 höstterminen 2018.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Matematik

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Hur man skapar och läser av tabeller och diagram.
 • Sannolikhet och statistik vid olika spel.
 • Hur man mäter och väger och att använda enheter korrekt.
 • Multiplikationstabellerna från 0-10.
 • Enkla bråk och del av en helhet.
 • De fyra räknesätten och när vilket räknesätt ska användas.
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Namn på olika geometriska begrepp.
 • Tillvägagångssätt vid problemlösning samt att kunna formulera egna problem.

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer använda oss av digitala matematikuppgifter på Bingel och Matematikportalen.
 • Vi kommer att skapa våra egna tabeller och diagram.
 • Vi kommer att spela matematik spel.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Grupparbeten där vi arbetar med problemlösning.

När ?

Arbetet kommer att ske under Höstterminen 2018.

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • förmågan att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • förmågan att föra och följa matematiska resonemang, och
 • förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Hur du presterar på diagnoser.
 • Utförda uppgifter på Matematikportalen och Bingel.
 • Muntliga avstämningar.
 • Nationella provet som sker vårterminen 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: