Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2018-05-20 11:14 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 5 Matematik
När du jobbar med detta tema kommer du få lära dig vilka de vanligaste enheterna är när man mäter vikt och volym. Du kommer även lära dig att växla mellan de olika vikt- och volymenheterna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter
 • förstå och kunna använda matematiska begrepp: liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, deci, centi, kilo och hekto
 • kunna delta i diskussioner och samtal med andra

 

 

Det här ska du jobba med: 

Du kommer få genomgångar av läraren om vikt och volym, vad de olika prefixen betyder och hur du omvandlar mellan olika enheter. Du kommer att få jobba med uppgifter som handlar om vikt och volym, både praktiskt och teoretiskt. Du kommer även få jobba med uppgifter där du lär dig att växla mellan de olika vikt- och volymenheterna. Du kommer jobba enskilt och/eller i en liter grupp med uppgifterna. En del färdighetsträning sker på Bingel. 

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter
 • förstå och kunna använda matematiska begrepp inom temat
 • kunna delta i diskussioner och samtal med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: