Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2018-05-20 20:11 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi skapar och analyserar bilder av olika slag.
Grundskola 5 Bild
I bildundervisningen får du möjlighet att testa och lära dig olika tekniker för att skapa bilder. Du får också arbeta med att analysera bilder och lära dig nya ord och begrepp för teknikerna och materialet du använder.

Innehåll

Syfte

I ämnet bild får du prova på att:

 • framställa bilder med hjälp av olika redskap, material och tekniker.
 • använda olika typer av bilder för att uttrycka åsikter och tankar
 • analysera dina egna och andras bilder

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa egna bilder 
 • uttrycka åsikter och budskap genom bilder
 • analysera bilder

Jag kommer att bedöma dig dels fortlöpande under arbetets gång och dels dina färdiga arbeten.

Undervisning och arbetsmetoder

Du får träna på att:

 • använda olika material, redskap och tekniker som t ex akvarellpennor, oljepastellkritor och täckfärg 
 • använda ord och uttryck som hjälper dig att beskriva en bild t ex färg, form, linje, yta, för-och bakgrund
 • använda varma och kalla färger, nyanser samt gråskala
 • samtala om och analysera bilder i olika sammanhang 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: