👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2018-05-20 20:51 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Historia Teknik
Vi kommer att undersöka hur det var att leva förr i tiden och jämföra det med hur vi lever idag. Hur var det att vara barn för över 100 år sedan i Sverige?

Innehåll

När; v. 20-23 2021

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • jämföra livet förr utifrån filmen Emil i Lönneberga med hur du lever idag
 • berätta något du lärde dig om hur människor levde i vårt närområde för över 100 år sedan
 • berätta någonting om Kristendomen på den tiden
 • jämföra hur du lever nu med hur ett barn levde förr

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • skriva en kort faktatext och koppla en egenritad bild till
 • berätta utifrån bilder hur människor levde förr
 • berätta någonting om Kristendomen på den tiden
 • skriva ord och meningar samt rita bilder där du jämför livet förr och nu

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • hur människor levde förr i tiden
 • att jämföra hur människor levde förr med hur man lever idag

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att titta på film (Astrid Lindgren) och samtala och skriva/rita utifrån tankar hur vi levde förr.
 • Vi kommer att gå förbi Soldattorpet som ligger i vårt närområde och studera miljön runt omkring samt torpet från utsidan
 • Vi kommer att titta på bilder som illustrerar skolan förr, samt hur människors levnadsvanor, kläder, mat mm. och samtala om dessa
 • vi kommer att läsa och skriva korta faktatexter och rita bilder till om livet förr.
 • Vi kommer att titta på olika tekniska föremål från förr. 
 • Vi kommer att öva på att göra jämförelser.
 • vi kommer att leka lekar som barn lekte förr i tiden
 • Vi kommer att ha en dag "Livet för över 100 år sedan"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Hi   3