👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-18 åk 9 ty Zukunft VB

Skapad 2018-05-20 22:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Erzähl mir wie du dir deine Zukunft vorstellst?

Innehåll

Zukunft VT- 18

Mål för elev

Du ska skriftligen kunna berätta om din framtid.

Du ska intervjua en klasskompis om hennes/hans framtidsplaner och muntligt berätta om dessa.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena skriva och prata.

Genomförande

Du ska kunna: skriva och prata om framtiden, böja verb i presens och perfekt, använda bisatser i begränsad omfattning, läsa och översätta texter, samtala med klasskompisar och lärare, lyssna på texter, titta på tyskspråkiga program, träna på ord, fraser och grammatiska moment.

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp. Du kommer läsa och översätta texterna i textboken samt jobba med övningar i övningsboken och annat material som du kommer att få av din lärare.

Bedömning

Bedömningen sker när du skriver en uppsats om din framtid och via en inspelning där du berättar om en klasskompis.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift och tal.

Matriser

M2
Zukunft VT 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig när du skriver tyska.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör, men det påverkar inte obegripligheten. "Ich werde in Schweden wohnen. ich werde eine Wohnung haben. Ich will studieren".
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig. "Ich werde nicht in Schweden wohnen, sondern in Deutschland. Dort werde ich eine Wohnung mieten und mit meinem Freund zusammenziehen"
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver med ett visst flyt. "Mit 20 werde ich nach Italien umziehen, weil das Land mir sehr gefällt. Ich werde ein Haus am Meer mieten und dort meine Hobbys treiben, nämlich angeln und schwimmen".
Ny aspekt
Hur du uttrycker dig när du pratar tyska.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.