Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna serier åk.6

Skapad 2018-05-21 07:13 i Tunabergsskolan Uppsala
En serie är en bildberättelse. Du ska få lära dig och få prova hur den kan byggas upp och ritas för att kunna förstås av andra. Du ska få lära dig hur små förändringar i linjer kan visa på olika känslor hos seriefiguren. Vi ska på serier i tidningar och samtala om dessa.
Grundskola 4 – 6 Bild
En bildberättelse i form av en serie kan säga mycket utan ord.

Innehåll

Förmåga/or i Fokus:

Utveckla din förmåga att kommunicera med bilder. Träna på att utveckla ditt bildspråk, kunna läsa andras budskap i deras bilder, och samtala.

Hur du får utveckla dina kunskaper: ( Undervisningen)

Du ska få rita och testa att göra din egen seriefigur. Du får öva på att förändra uttrycket så att din seriefigur kan visa olika känslor. Du ska få lära dig och få prova hur en kort serie kan byggas upp och ritas för att kunna förstås av andra. 

Vi ska också analysera och samtala om dem.

Vad du ska kunna: ( efter avslutat arbetsområde )

Du ska kunna göra en serie med t ex fyra bilder så att andra kan förstå vad som berättas.

Du ska visa att du kan förstå bildspråket i andras serier - kamraters och/eller ur tidningar.

Du ska kunna presentera din serie och berätta hur du tänkte.

En serie är en bildberättelse, med varierande bildtyper. ( helbild, halvbild, närbild och extrem närbild)

Hur du får visa dina kunskaper:

Du berättar om din idé till din serie. Du skapar en seriefigur, som du bygger en berättelse kring. Din serie ska bestå av 4-6 bildrutor.

Du visar på olika utryck ( känslor) hos din seriefigur, som du placerar i en miljö, och där det finns ett händelseförlopp som visas i olika bildtyper.

Bedömning:

Kvalitéer i att återge sina idéer i bild. Se matris nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Att rita serier

Hur man tecknar serier

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur man ritar en seie
Att man kan visa att man kan göra någon form av serie och att den har någon slags budskap. Hur väl budskapet förs fram, hur genomarbetat serien är...
 • Bl  4-6
Eleven kan framställa några typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Att eleven använder sig av några av teknikerna som genomgången handlat om, så att olika uttryck/ budskap förs fram.
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker på ett väl fungerande, varierat och iderikt sätt för att skapa olika uttryck.
Planering
Bilderna hänger ihop, att det finns en röd tråd mellan bilderna och texten
 • Bl  4-6
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Bild presentation
Att man kan berätta om sina tankar bakom seriearbetet.
 • Bl  4-6
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Arbetsprocessen
Att man kan berätta om vad som var svårt/ lätt i området. Att man kan ge beröm och kritik till varandra på ett bra och positivt sätt.
 • Bl  4-6
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: