👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mobilhotell åk 6

Skapad 2018-05-21 08:35 i Främbyskolan Falun
"Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer." Lgr 11 s.241 Eleverna i åk 6 ska gruppvis tillverka mobilhotell efter egna idéer.
Grundskola 6 Slöjd
Checka in er mobil på ett exklusivt hotell i skolan som ni själva har byggt. Hotellet ska ha rum till alla mobiler i klassen och vara estetiskt tilltalande.

Innehåll

 • Skapa ett hotell utifrån er grupps erfarenhet i ämnet slöjd.
 • Använd de verktyg, redskap och maskiner som ni själva känner att ni kan använda på ett säkert sätt.
 • I den skriftliga utvärderingen ska ni kunna motivera ert val av material utifrån målet med slöjdarbetet och även utifrån ett miljöperspektiv (hur påverkar ert materialval och arbetsmetoder vår miljö?).
 • Var och en ska kunna hjälpa till med att ge förslag, utveckla idéer och inspirera så att arbetet går framåt. 
 • Du ska kunna ge exempel på arbetssätt som du har gett och som har påverkat hotellet ni har skapat. 
 • Du ska förstå och kunna förklara hur hotellets design (symboler, färg, form och material) påverkar människor som ser det.

Uppgifter

 • Mobilhotell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för åk 6 med kommentarkolumn

Betygsnivå E
Betygsnivå C
Betygsnivå A
Kommentarer
Utveckla en idé
 • Sl  E 6
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Formge och framställa slöjdföremål
 • Sl  E 6
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda redskap, verktyg och maskiner
 • Sl  E 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med flera hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
Under arbetsprocessen bidrar jag till, med hjälp av min lärare, att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Jag får delvis hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Välja och motivera tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Analysera och värdera
 • Sl  E 6
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka estetiska och kulturella uttryck
 • Sl  E 6
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ett enkelt resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material