👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En muntlig presentation

Skapad 2018-05-21 12:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Muntlig presentation av ett engelsktalande land.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval Engelska
Du gör en muntlig presentation på engelska om valfritt ämne.

Innehåll

Syfte

Förstå och tolka innehållet . . .  i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i tal . . .

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll

 • Texter från olika medier.
 • Muntlig och skriftlig information . . . till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

 • söka och använda information, från internet och andra källor, om det ämne du har valt att presentera.
 •  bearbeta den information du har plockat fram, så att språket i din presentation blir ditt eget.
 • utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i skriven text.
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal.

Undervisning/arbetssätt

 •  läsa och arbeta med några texter som handlar om ditt ämne
 • utöka ditt ordförråd genom att aktivt arbeta med de ord som hör till texterna.
 • söka och bearbeta den information du ska ha med i din redovisning
 • arbeta med ett presentationsprogram
 • träna muntligt för att förbereda din presentation

Bedömning

 • Den muntliga presentationen bedöms i en matris.

Matriser

M2 En
Muntlig framställning (eng)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Presentation (Power Point)
Du använder dig inte av något presentationsprogram, för att illustrera din framställning.
Du använder dig av ett fåtal bilder, för att illustrera din framställning.
Du har gjort en relativt omfattande bildpresentation, för att illustrera din presentation.
Du har gjort en omfattande och välstrukturerad bildpresentation, för att illustrera din framställning.