👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NZRörelse, kraft och tryck - vt18

Skapad 2018-05-21 12:33 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Introduktion till mekanik och pneumatik.
Grundskola 8 Fysik
Varför faller äpplet ner? Vilken faller snabbare, en sten eller en fjäder? Hur är det möjligt att en rymdraket åker fram utan någon motor? Snart vet du . . .

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsområdet under vecka 15 - 18 och avslutar med ett prov torsdagen vecka 18. Det blir lärarledda genomgångar och laborationer och du får också jobba själv med läroboken och studieblad. Vecka 19 ska du också vara färdig med dokumentationen av de undersökningar som du har gjort i fysik.

Matriser

Fy
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utveckla kritiskt tänkande kring sina egna resultat
Systematiska undersökningar: utvärdering.
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Utvecklas i att framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
10. Kunskaper om kraft, rörelse och tryck och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om kraft, rörelse och tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kraft, rörelse och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kraft, rörelse och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
11. Förståelse av kraft, rörelse och tryck i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Få förståelse för hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva fysikaliska upptäckter som handlar om krafter, rörelse eller tryck och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan fysikaliska upptäckter som handlar om krafter, rörelse eller tryck och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring fysikaliska upptäckter som handlar om krafter, rörelse eller tryck och deras betydelse för människors levnadsvillkor.