👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom i Sverige - då & nu

Skapad 2018-05-21 13:27 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Religionskunskap
För ungefär 1 000 år sedan blev Sverige ett kristet land. Sedan dess har kyrkan spelat en stor och viktig roll i vårt samhälle. Under några veckor ska vi ta reda på vilken...

Innehåll

SYFTE
Syftet med arbetsområdet är att du:

 • ska få kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner påverkat och påverkar det svenska samhället.
 • ska få kunskap om och förståelse för kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret och andra viktiga högtider.

MÅL
Målet med arbetsområdet är att du:

 • ska kunna berätta hur den kristna kyrkan har utvecklats i Sverige.
 • ska kunna redogöra för hur kristna i Sverige visar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför under året och under livet.
 • ska förstå och kunna se samband mellan hur den kristna kyrkan påverkat samhället och hur samhället påverkat den kristna kyrkan.
 • ska kunna söka kunskap om kristendomen i Sverige och bedöma om källorna är trovärdiga och användbara för uppgiften. 

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • läsa i vårt digitala läromedel, enskilt och gemensamt
 • diskutera olika frågor, tankar och erfarenheter gemensamt
 • titta på olika bilder och filmer
 • redovisa på valfritt sätt

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur du visar att du når målen genom kontinuerliga observationer på lektionerna och genom din avslutande redovisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Kristendom i Sverige - då & nu

Klarar med hjälp och stöd
Klarar på egen hand
Klarar väl
Klarar mycket väl
Aspekt 1
Du ska kunna berätta hur den kristna kyrkan har utvecklats i Sverige.
Ny aspekt
Du ska kunna redogöra för hur kristna i Sverige visar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför under året och under livet.
Ny aspekt
Du ska förstå och kunna se samband mellan hur den kristna kyrkan påverkat samhället och hur samhället påverkat den kristna kyrkan.
Ny aspekt
Du ska kunna söka kunskap om kristendomen i Sverige och bedöma om källorna är trovärdiga och användbara för uppgiften.