👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP i Svenska HT17/VT18 åk 9

Skapad 2018-05-21 13:43 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått det syfte som kursplanen tar upp och som ingår i ämnena svenska och svenska som andra språk. Provets innehåll följer kursplanens centrala innehåll, medan provets betygsnivåer utgår från kunskapskraven, så som de är formulerade i kursplanerna.

Innehåll

Elevens resultat på samtliga delprov sammanvägs till ett provbetyg. Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet. Slutbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom slutbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.

Poänggränser för del B (läsförståelse):

F: 0-24

E: 26-32

D: 34-38

C: 40-46

B: 48-50

A: 52-56