👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoprojekt

Skapad 2018-05-21 13:45 i Kristallen Hedemora
Förskola
Utveckla barnens ordförståelse och ordförråd genom sagoberättande

Innehåll

Syfte:

Ge barnen ett rikt ordförråd, fantasier, inre bilder, våga prata/berätta för varandra.

Mål:

Väcka barnens intresse för sagor.

Metod:

Vi väljer en saga som vi kan och känner oss bekväma med: Bockarna Bruse. Då kan vi jobba med den på olika vis: läsa, berätta, sjunga, dramatisera, sagopåse, flano. Barnen ska introduceras i de olika metoderna. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016