👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering av växter

Skapad 2018-05-21 13:46 i Kristallen Hedemora
Förskola
Tillsammans med barnen kommer vi att plantera bönor, för att sedan följa våra plantors utveckling från böna till fullvuxen växt.

Innehåll

 

Mål/Syfte:
Barnen ska skapa sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

 Att ge barnen kunskap om att plantera växter.

Vi kommer att mäta längden på bönorna.
Metoder:

Vad?
Vi kommer dokumentera barnen när de planterar och tar hand om sina bönor.Vadkommer att hända medbönani jorden?. Vi kommer att lyssna efter barnens egna hypoteser, teorier och dokumentera, till exempel genom att  ta bilder. 
Barnen kommer få plantera enskilt Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den. 
Hur?
Barnen får möjlighet att plantera bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera.

 Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer med bönerna.. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans. Vi dokumenterar genom bilder och intervjuer

Utvärdering

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen har lärt sig vaden planta behöver för att växa.

 

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi över vad vi har upplevt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016