👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och klassificera

Skapad 2018-05-21 13:50 i Kristallen Hedemora
Förskola
Vi har valt att arbeta med att sortera och klassificera som är områden inom matematik.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att barnen ska utveckla en grundförståelse och nyfikenhet för matematiska begrepp.

Mål:

Att kunna urskilja färger, form, antal, storlek och sortera utifrån materialets egenskaper.

Metod:

 • Utifrån barnens intresse skapar aktiviteter där barnen får upptäcka olika former av sortering och klassificering

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016