👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- Fjärilens utveckling

Skapad 2018-05-21 14:03 i Fridhems förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer under sista delen av terminen att tillsammans med barnen följa fjärilens utveckling.

Innehåll

 

Arbetsområde/tema/ projekt: Naturvetenskap 

Tidsperiod: v.18 --->

Förskolans namn: Fridhems förskola

Grupp: Sången

Barnens ålder:1-5

År och datum: 2018, 3/5

 

Vilket innehåll ska behandlas? Vi ska tillsammans med barnen följa fjärilens utveckling från larv till fjäril. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? Se nedan

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Vi vill utveckla barnens intresse och förståelse för fjärilens utveckling, hur blir en fjäril till? 

 

Hur kommer arbetet läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? Vi försöker ta reda på barnens intressen genom att samtala/ställa frågor till barnen. Vi tänker låna böcker om fjärilar, vara ute och leta fjärilar samt sjunga sånger om dem. Vi ska gestalta fjärilens utveckling genom att använda oss av estetiska lärprocesser, ex) skapande, sång mm. 

Vi ska tillsammans med barnen sköta om de och ta reda på vad som behövs för att de ska klara av att leva i buren ett tag innan de släpps ut. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Dokumentationer i hall och avdelning, mejl till vårdnadshavare kring utvecklingen som sker på förskolan samt ha samlingar kring fjärilarnas utveckling. 

 

Planeringen är upprättad av: Lotta, Mari och Lotta

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016