👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska bokstäver, G,P,C,Z,J,D,Ö,X

Skapad 2018-05-21 14:15 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F
I arbetsområdet får du lära dig att utveckla förmågorna att kommunicera med tal -och skriftspråk, lyssna, läsa skriva och samtala. Du får arbeta med olika bokstäver på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Mål

Eleverna ska känna till hur bokstävera G,P,C,Z,J,D,Ö,X låter, ser ut och skrivs.

Syfte

Eleverna ska utveckla en god bokstavskännedom för de bokstäver som vi arbetar med under perioden (G,P,C,Z,J,D,Ö,X).

 

Förmågor

Eleverna ges möjlighet att utveckla förmågorna: kommunicera med tal -och skriftspråk, lyssna, läsa skriva och samtala.

Undervisning

Introduktion av bokstaven genom film. Rim och ramsor, skapande av bokstav genom olika tekniker, lek, arbetsmaterial, lyssna på bok/saga/fakta/ord och läsa bok/saga/fakta/ord själva, skriva ord/meningar samt arbeta med IKT.

Förväntade effekter

Utvecklat bokstavskännedom utifrån bokstäver vi arbetar med.

 

Koppling till vetenskapliga teori

Lundberg(2007) hävdar att språkliga lekar och övningar i förskoleklass kan höja den fonologiska medvetenheten hos barnen samt att språkliga lekar i förskoleklass underlättar läsningen. Vidare hävdar författaren att barn som är i riskzonen för att senare utveckla läsproblem har speciell nytta av språkliga lekar i förskoleklass.

Ingvar Lundberg, 2007. Bornholms modellen.