👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Väder

Skapad 2018-05-21 14:24 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 Fysik
Vi arbetar med vad väder är, experimenterar för att förtydliga vissa väderfenomen. Ni ska även i slutet var meteorologer och göra egna väderprognoser.

Matriser

Fy
Fysik - Väder

Systematiska undersökningar

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  4-6   Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Att arbeta systematiskt
för att ha kontroll över din undersökning
Du tränar på att genomföra undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som andra kan förstå och andra kan använda.

Dokumentation

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Att dokumentera
för att minnas och för att förstå din undersökning
Du tränar på att dokumentera på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan lämna dokumentationen till en annan person och hen kan förstå din lärdom utan att du berättar.

Begreppsanvändning

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6   Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  E 6   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Att använda de begrepp
som hör till det område du arbetar med.
Du använder sällan nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du försöker använda och träna nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du använder och tränar nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.