👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jabba De Batt

Skapad 2018-05-21 14:29 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Snart är det dag för val i Sverige. Ett val som är ovisst på många sätt. I detta arbetsområde ska du lära dig att ta fram fakta kring en politiskfråga och kunna ta ställning.

Innehåll

I detta arbetsområde ska du lyfta fram en aktuell politisk fråga.  Du ska ta fram argument för och emot samt kunna förklara och motivera ditt eget ställningstagande.

Upplägg:

Du ska skriva ett paper som lämnas in på onsdag den 30 maj. Det ska vara max två sidor långt (Arial 11, 1.5 radavstånd) och innehålla följande:

- Inledning (Här förklarat du frågan, varför den är aktuell, historik, varför du valt den osv)

- För (Vilka argument talar för din fråga? Resonera i led. Inga egna åsikter)

- Mot (Vilka argument talar mot din fråga? Resonera i led. Inga egna åsikter)

- Diskussion (Vad tycker du? Egna åsikter. Argumentera i led)

- Källor

Kalendarium:

v.21

Tisdag: Intro

Onsdag: Ordinarie lektioner + HKK 

Torsdag: Ordinarie lektioner + HKK

v.22

Tisdag: Ordinarie lektioner

Onsdag: Ordinarie lektioner + eventuellt HKK

INLÄMNING ONSDAG

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Jabba De Batt

Rubrik 1

E
C
A
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.