👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1, 2017-2018

Skapad 2018-05-21 14:59 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Det finns massor av olika typer av trafik runt omkring oss. När du går till en kompis, till skolan eller åker bil eller buss med dina föräldrar, är du en del av trafiken. Du ska få lära dig lite mer om vad man behöver tänka på när man befinner sig i trafiken.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • prata om trafikregler och hur man ska bete sig i trafiken
 • diskutera faror i trafiken
 • lära oss några olika trafikmärken
 • titta på film
 • prata om trafikens påverkan på miljön och hållbar utveckling
 • Prata om trafik när vi går till skogen på måndagar
 • rita och skriva

Elevens ansvar och inflytande

Du tar ansvar för vår arbetsmiljö och för att alla ska få möjlighet att komma till tals och bemöts med respekt för sina åsikter och kunskaper. Du tar också ansvar för att lyssna aktivt när någon annan har ordet. 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna ge exempel på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Du ska kunna ge exempel på ett par vanliga trafikmärken och berätta vad de betyder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3