👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-Havet

Skapad 2018-05-21 15:17 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola F – 1 Bild Musik Svenska NO (år 1-3)
Vad finns under havsytan? Under havsytan finns ett rikt liv av växter och djur. Vi måste vara försiktiga med hur vi behandlar vårt hav. Både djur och människor vill ha ett rent och levande hav.

Innehåll

Målen med undervisningen är:

Vi vill att eleverna skall få kännedom om havet på västkusten, med inriktning på djur, växtliv och miljö.

Syfte och centralt innehåll enligt Lgr 11: 

 • Syfte
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 • Centralt innehåll
 • Bl 1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion. 
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras 
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • NO 1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • NO 1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

Det här skall vi göra:

 • Vi läser och ser på film om djur -och växtlivet i havet.
 • Vi läser enkla faktatexter om sjöstjärnan, krabban, blåmusslan, klubbsälen och räkan.
 • Vi skriver dikter om havet.  
 • Vi diskuterar havets välbefinnande.
 • Vi konstruerar fiskar och använder oss av vattenfärgens teknik.
 • Vi arbetar med collage.
 • Lyssna och förstå instruktioner.
 • Samarbeta
 • Ta eget ansvar.

Förmågor som skall bedömas:

Att kunna berätta något om djur- och växtlivet i havet på västkusten.

Att läsa/lyssna och förstå enkla faktatexter om djurlivet i havet.

Att utveckla förmågan att skriva dikt utifrån en modell. (Bokstavsdikt, dikt utifrån våra sinnen, Elvlingdikt, valfri dikt.)

Att få en ökad förståelse och se dess konsekvens av vad nedskräpningen i våra hav innebär.

Att utveckla förmågan att skapa med hjälp av olika verktyg i bild.

Din förmåga att lyssna, förstå instruktioner och ta ansvar för ditt arbete.

Din förmåga att samarbeta i grupp.