Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP 2018-2019

Skapad 2018-05-21 15:32 i Frennarps förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

 

Upptäcka sin omvärld genom matematik

 

Varför?

 

Eftersom vi har påbörjat ett arbete kring matematik upplever vi att intresset har ökat hos barnen och vi vill därför utveckla detta. De är även ett prioriterat mål inom Halmstad kommun.

 

Syfte/Mål:

 

Att ge barnen möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik där de kan få bekanta sig med olika matematiska begrepp samt på ett lekfullt sätt få reflektera över problemlösningar.

 

Normer och värden 2:1

 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Utveckling och lärande 2:2

 

 • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 • utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Barns inflytande 2:3

 

 • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Förskola och hem 2:4

 

 • Ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten.

 

Hur går vi tillväga?

 

 • Vi utforskar vår omvärld genom matematiken.

 • Aktivitetskort.

 • Organiserat schema som möjliggör utvecklingsområden.

 • En fredag i månaden, gemensam samling.

 • Uppbyggnad av våra gemensamma miljöer.

 • Projektmöte en gång i veckan om hur arbetet fortgår 16-16.30 torsdagar.

 

Utvecklingsområden att tänka på:

 

…..utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling:

 

 • Medvetna val kring gruppkonstellationer

 • Närvarande och delaktiga pedagoger

 • Utforma medvetna lärmiljöer tillsammans med barnen, utifrån observationer.

 

…..utifrån målbilderna för barns språkliga kommunikativa utveckling:

 

 • Skrivande och läsande förebilder samt utveckla barns textförståelser och lässtrategier.

 • Observera, dokumentera och synliggöra både grupp, lärprocesser och det enskilda barnets förändrande kunnande. Dokumentation är en utgångspunkt för reflektion och analys i personalgruppen och vid planering av det fortsatta arbetet.

 • Vi vill göra förändringar i lärmiljöerna för att uppmuntra barnen att använda, skapa och skriva med egna symboler, tecken/ bokstäver.

 

Uppgifter

 • GPP 2018-2019 Matematik med Mamma Mu

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: