👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2018-05-21 15:55 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde om de tre religionerna; Kristendom, Judendom och Islam - det utgår från att eleverna har en förförståelse kring religionerna och nu är redo att fördjupa sina kunskaper lite ytterligare.
Grundskola 5 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få utökade kunskaper om de tre religionerna; Kristendom, Judendom och Islam. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa religioner? Vad innebär det att vara troende inom de olika religionerna? Vilka högtider firar man och varför?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att få en utökad förståelse och kunskap kring de tre religionerna; Kristendom, Judendom och Islam. Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper kring olika religiösa berättelser, högtider och studera likheter och skillnader mellan religionerna.  

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå vilka likheter och skillnader det finns mellan de tre olika religionerna
 • din kunskap om de olika religionerna ex. viktiga ceremonier, högtider, berättelser samt begrepp

 

Jag gör min bedömning genom:

 • läxörhör
 • dialoger i klassrummet
 • arbetet i ditt häfte

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Gemensamma dialoger
 • Film - SLI.se
 • Arbeta med frågor i häfte
 • Läsa texter - kopplade till häftet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6