👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2018-05-21 18:21 i Provskola Färgelanda
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i dessa.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella/ nationella minoritetsspråk, dessa är: romani chib, mieänkieli, jiddisch, finska och samiska. När vi jobbar med det här arbetsområdet kommer vi bl.a. titta på hur många i Sverige som talar språken och hur de låter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Ni ska lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka de nationella minoritetsspråken i Sverige är. Ni ska lära er detta eftersom det är en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven i svenska lgr 11. Det kan också vara bra att vara medveten om att det i Sverige finns människor som pratar andra språk än svenska.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att prata och diskutera kring språken.
 • Ni kommer arbeta i grupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa och redovisa i mindre grupper.
 • Vi kommer att följa en programserie på UR.se som heter "Jakten på språket"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6