👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT -18

Skapad 2018-05-21 19:18 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi ska under terminen att arbeta teknik. Vi skall arbeta och genomföra undersökningar av de sex vanligaste maskiner. Vi kommer också att undersöka konstruktioner.
Grundskola 6 Teknik

Teknik är något som finns runtomkring oss överallt och det är inte alltid vi tänker på det. Bilen, telefonen, datorn är det vi tänker på i första hand men det finns fler saker små saker som vi kanske inte alltid tänker på. Vi tänker inte på de små sakerna för att de bara finns omkring oss hela tiden och vi tar dem för givet. Det kan vara små saker som saxen, konservöppnaren saker har kommit till för att vi människor behöver dem. 

Innehåll

Syfte med undervisningen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Det här ska vi göra:

  • Bygga broar
  • Titta på filmer
  • Läsa faktatexter
  • Diskutera

Det här ska vi bedöma

  • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar för oss i vardagen (lutande planet, skruven, hjulet, kilen och hävstången)
  • reflektera över hållfasthet genom att bygga olika typer av broar med hjälp av papper
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (olika sätt att kommunicera, på avstånd)
  • värdera konsekvenser av användning av mobiltelefon för individ, samhälle och miljö
  • tänka till hur morgondagens telefon kan fungera och varför denna förändring sker

Matriser

Tk
Teknik

Bör utvecklas
Tekniska lösningar
"De mäktiga fem"
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Du kan förklara ett par enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen samt kan visa på andra liknande lösningar.
Konstruera
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten (broar) genom att pröva givna idéer..
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten (broar) genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt på ett utvecklat sätt, beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner när det gäller t.ex. broar (Varför är vissa stabilare än andra?
Teknik i samhället 1
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur kommunikation i samhället har förändrats över tid, genom att ge något exempel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur kommunikation i samhället har förändrats över tid, genom att ge flera exempel.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur kommunikation i samhället har förändrats över tid, genom att ge flera exempel samt några orsaker därtill.
Teknik i samhället 2
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring mobiltelefonens fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring mobiltelefonens fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring mobiltelefonens fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.