👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem uppgifter i teknik år 9

Skapad 2018-05-21 19:34 i Stordammens skola Uppsala
Fem uppgifter i teknik om datorn, internet, programmering och elektronik.
Grundskola 9 Teknik
Elektronik, hur har det påverkat vår omvärld? Vi lär oss mer om komponenter och system med elektronik i, t ex en dator eller hur Internet fungerar i korta drag.

Innehåll

Du ska genomföra fem uppgifter (massor med information här: https://padlet.com/Froekenmaja/teknik9ab ) varav en är att dokumentera vad du gör och vad du lär dig.

Här är en kort sammanfattning av uppgifterna, läs mer i padleten eller i klassrummet.

1. System - läs och gör uppgifter i Clio. Den sista är att skriva om datorns eller Internets historia.

2. Elektronik - gör några experiment med lab-lådan Brain box, dokumentera vad ni gjort och vad du lärt dig.

3. Konstruktion - montera ihop el elektronikbyggsats och förklara hur den (eller delar av den) fungerar.

4. Programmering - gör valfri programmeringsuppgift, dokumentera vad du lärt dig.

5. Dokumentation - du övar också att dela dokument och att jobba online.

 

Bedömningen kommer att ske löpande, sista dag för att i högre grad påverka betyget är onsdagen den 30e maj.

Uppgifter

  • Teknikinlämning - länk eller dylikt

Matriser

Tk
Teknik - fem uppgifter år 9

Rubrik 1

E
C
A
Undersöka och beskriva
System
Du beskriver enkelt vilka grundläggande delar som behövs och vilken funktion de har i systemet. Du använder ett vardagligt språk.
Du beskriver mer utförligt delarna i systemet och hur de fungerar. Du ger exempel på hur delarna samverkar för att systemet ska fungera. Du använder delvis ett tekniskt språk.
Du gör en utförlig beskrivning av delarna i systemet och hur de fungerar, både enskilt och tillsammans. Du beskriver också olika lösningar på samma funktion i systemet. Du har god koll på de tekniska termerna och uttryckssätten.
Undersöka och beskriva
Elektronik
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur komponenten eller kopplingen fungerar. Du använder ett vardagligt språk eller enstaka tekniska ord.
Du beskriver mer utförligt hur komponenten eller kopplingen fungerar. Du använder delvis ett tekniskt språk.
Du gör en utförlig beskrivning av delarna i systemet och hur de fungerar, både enskilt och tillsammans. Du har god koll på de tekniska termerna och uttryckssätten.
Likheter och skillnader
System
Du kan ge exempel på likheter och skillnader förr och nu i ditt system. Till exempel vilket material som används eller hur delen fungerar.
Du kan beskriva likheter och skillnader i ditt system och på något sätt förklara varför det ena är bättre än det andra.
Du kan se flera likheter och skillnader och kan resonera om funktion, materialval och utveckling.
Likheter och skillnader
Elektronik
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan komponenter eller mellan elektronik-komponenter och andra el-artiklar. Till exempel vilket material som används eller hur delen fungerar.
Du kan beskriva likheter och skillnader mellan komponenter eller mellan elektronik-komponenter och andra el-artiklar och på något sätt förklara hur de skiljer sig åt samt ange för- och nackdelar.
Du kan se flera likheter och skillnader och kan resonera om funktion, materialval och utveckling.
Genomföra
Elektronikbyggsats
Du kan skapa enkla fysiska eller digitala modeller och genomföra en konstruktionsuppgift efter instruktion.
Du kan skapa utvecklade fysiska eller digitala modeller (fler detaljer, mer realistiska, …) och genomföra en konstruktionsuppgift efter instruktion. När du jobbar prövar och omprövar du dina idéer, det vill säga förfinar dina metoder eller ditt program.
Du kan skapa välutvecklade fysiska eller digitala modeller (ännu fler detaljer och/eller delar, mer realistiska, …) och genomföra en konstruktionsuppgift efter instruktion. När du jobbar prövar och omprövar du dina idéer systematiskt, det vill säga förfinar dina metoder eller ditt program med eftertanke.
Genomföra
Programmering
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Handlingsalternativ
Elektronikbyggsats
Du behöver stöd för att komma vidare med dina uppgifter. I grupparbeten är du oftast den som följer med och gör som de andra vill.
Du kan för det mesta komma vidare själv eller genom att diskutera med en klasskompis. I grupparbeten är du aktiv och bidrar med dina frågor och idéer.
Du kan självständigt jobba med uppgiften och uttrycka vad som är nästa steg i processen och/eller hjälpa andra att komma vidare. I grupparbeten är du en som tar initiativ och kan formulera dina tankar högt.
Handlingsalternativ
Programmering
Se ovan.
Se ovan.
S ovan.
Dokumentation
System Clio och text om datorns/internets historia
Enkel dokumentation (kortfattad, grundläggande) där man förstår det mesta du gjort.
Utvecklad dokumentation (mer utförlig, tydligare förklaringar) där man förstår vad du gjort.
Välutvecklad dokumentation (t ex både text och bild, figurer …) där man enkelt förstår allt du gjort.
Dokumentation
Elektronik
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Dokumentation
Elektronikbyggsats
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Dokumentation
Programmering
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Resonera kring drivkrafter
System
Du kan ge exempel på förändringar över tid i ditt system och ge någon orsak till förändringen.
Du kan beskriva ett par förändringar i ditt system och på något sätt förklara varför det har förändrats.
Du kan resonera kring flera av förändringarna i systemet och ge några förklaringar till varför det har förändrats.