👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7 VT-18

Skapad 2018-05-21 20:15 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Statistik handlar om att samla in, ordna och visa stora mängder data. Det kan till exempel vara resultatet av en undersökning.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att läsa av, tolka och presentera olika slags tabeller och diagram samt att använda olika slags läges- och spridningsmått.

Innehåll

Matte Direkt kapitel 7 Statistik

Du ska förstå och kunna använda begreppen:

Grön: tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median, spridningsmått, variationsbredd

Röd:  relativ frekvens, histogram, klass, klassbredd

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken och arbetar med problemlösning. Du ska också genomföra och presentera en egen vald undersökning.      .

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov. 

Elevinflytande

Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionen.

Inom arbetsområdet ska du välja en undersökning som du genomför och redovisar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller.
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Kommunikation
Kvalité på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.