👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar och insekter åk 2

Skapad 2018-05-21 21:19 i Lunnaskolan Härryda
Tema kring fåglar vt 15
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags att lära känna ett djur som faktiskt är släkt med dinosaurierna! Ett djur som flyger och flaxar, kvittrar och ropar och ibland flyttar väldigt väldigt långt bort i världen.

Vi ska arbeta med fåglar! Vilka fåglar finns nära där vi bor? Vad gör fåglarna på vintern? Vad äter de, hur bor de och hur blir de fler? Flyg med på ett fågeläventyr! Vad är en insekt? Vilka insekter är vanligast där du bor? Hur lever de? Varför är de så viktiga? Allt detta och lite till ska vi tillsammans ta reda på. Häng med!

Innehåll

Lunnaskolan Årskurs 2 Tidsperiod v.20-24

Arbetsområde

Fåglar och insekter i vår närmiljö

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

 Du ska:

- Kunna peka ut och namnge 10 delar på en fågel

- En fågels livscykel

- Känna igen 10 vanligt förekommande fågelarter i närområdet (talgoxe, blåmes, koltrast, svala, kråka, sädesärla, gråsparv, pilfink, lövsångare)

 

- Bli expert på en fågelart och redovisa den i grupp

- Kunna berätta om tre saker som är typiska för fåglar och som skiljer dem från människor

- Veta vad en insekt är

- En insekts livscykel

- Kunna berätta om minst tre insekter

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • ta reda på fakta om vanliga fåglar  och insekter i vårt närområde
 • göra egen fågel- och insektsbok
 • lyssna på fågelljud 
 • se filmer om fåglar och insekter
 • göra enkla observationer i naturen
 • måla fåglar
 • göra kort faktafilm i par

 

Med hjälp av:

 

 • Sång, musik
 • Experiment
 • Arbete i  Temabok
 • Bildlektioner
 • IKT(filma, fotografera)

Utvärdering/reflektion

Avslutning i skogen med bl a kunskapspromenad och andra aktiviteter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Fåglar och insekter åk 2

Jag kan...

Jag har visat mina kunskaper
peka ut 10 delar på en fågel
känna igen 10 vanligt förekommande fågelarter i närområdet
berätta om tre saker som är typiska för fåglar och som skiljer dem från människor
en fågels livscykel
vad en insekt är
en insekts livscykel
berätta om minst 3 insekter
bli expert på en fågel eller insekt och redovisa för klassen