👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter åk 6

Skapad 2018-05-22 07:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnena Biologi, Fysik och Kemi, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 6 Fysik
Inom detta område ska vi träna oss i att bättre förstå begreppet kraft inom fysiken.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

 • eleven ska kunna ge många exempel på krafter,
 • eleven ska kunna ge exempel på vardagliga situationer där kraftbegreppet är användbart, inte minst när det gäller den egna kroppen,
 • eleven ska kunna relationen mellan massa och tyngd,
 • eleven ska kunna friktionens inverkan i olika sammanhang,
 • eleven ska kunna hur ett föremåls stabilitet beror på tyngdpunktens läge i förhållande till stödytan,
 • eleven ska känna till att krafter alltid uppträder parvis,
 • eleven ska kunna hur hävstänger fungerar i natur och teknik.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVSINING OM:

 • Redovisningsformen är prov.
 • gemensamma övningar och laborationer.

DETTA SKA BEDÖMAS - se matris!

Uppgifter

 • Prov: Krafter

Matriser

Fy
Krafter

Krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KRAFT OCH MOTKRAFT
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  7-9
Identifierar vanliga krafters ursprung och riktning.
Ger egna exempel på kraft och motkraft.
Redogör för vad som menas med kraft och motkraft.
Redogör för hur man kan ange en krafts storlek och riktning med en pil.
Ritar och tolkar kraftpilar i bilder.
Använder en dynamometer
MASSA OCH TYNGD
Redogör för sambandet mellan massa och tyngd och för enheterna kilogram och newton.
FRIKTION
Nämner några sammanhang där friktionen har betydelse.
Redogör för hur man i några olika sammanhang söker öka respektive minska friktionen.

Tyngdpunkt och stödyta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TYNGDPUNKT
Hittar tyngdpunkten hos ett föremål med enkel symmetrisk form.
Redogör för hur man kan hitta tyngdpunkten hos ett föremål med oregelbunden form
Redogör för hur ett föremåls stabilitet beror på tyngdpunktens läge i förhållande till stödytan. Samt hur man kan öka respektive minska stabiliteten utifrån detta.
JÄMVIKTSLÄGEN
Redogör för stabilt, labilt och obestämt jämviktsläge.
STÖDYTA
Redogör för vad som menas med stödyta.

Hävstång

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HÄVSTÅNGSLAGEN
 • Fy  7-9
Redogör för hävstångslagen som en ju-desto-relation
Redogör för hävstångslagen i matematiskform i några enkla situationer.
Använder hävstångslagen i sammansatta situationer.
Beskriver på basis av egna praktiska undersökningar funktionen hos några typer av vågar.